Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Kiszöv Senior Táncegyüttes Egyesület

Hagyományőrzés, kulturális programok megszervezése, biztosítása, Tánctanítás minden korosztálynak. Szakmai továbbképzéseken, táborokban való részvétel. Tagjai néptánc tevékenységének biztosítása. Néptánc és népzenei találkozók, fesztiválok, vetélkedők szervezése, részvétel ilyen találkozókon, fesztiválokon, vetélkedőkön. Szakmai együttműködés más társaságokkal, néptánc és népzene képviselőivel, más művészeti ágak szervezeteivel. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. Információ szerzése és közlése a tagok részére, a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása. A közös célok megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási, oktatási, marketing és egyéb tevékenység folytatása. Tagjai közös érdekeinek képviselete, védelme

Tartalom megosztása: