Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

„Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív” Alapítvány

Bemutatkozás: Az alapítvány célja a születés után súlyos vagy életveszélyben lévő újszülöttek mentése és szállítása, mint állami speciális mentési és szállítási feladat ellátása, illetve megvalósításának a segítése, az újszülöttek, csecsemők, gyermekek kórházi intenzív ellátásával és szállításával, gyógykezelésével, illetve rehabilitációjával kapcsolatos teendők ellátása, illetve támogatása a Zala Megyei Kórház (a továbbiakban: Kórház) ellátási területére kiterjedően, különös tekintettel a Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára (a továbbiakban: Gyermekosztály). Cél továbbá, hogy az Alapítvány minden rendelkezésre álló eszközzel javítsa az újszülötteknek, a pathológiás újszülötteknek, a csecsemőknek és a gyermekeknek a Kórház Gyermekosztályán történő ellátásának színvonalát. Az alapítvány közhasznú tevékenysége alapvetően a mentési tevékenységhez mint közfeladathoz kapcsolódik, továbbá az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységhez. A mentési feladat közfeladat jellegét az Eütv. 94.§-ának (1), (4) és (5) bekezdése, valamint a mentésről szóló 5/2006.(II.7.) Eüm rendelet szabályozza.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 1.
Fő tevékenység:Egészségügy
Adószám:18019137-2-20
Képviselő:Peresztegi Imre
Web:https://www.koraszulottalapitvany.hu/
Email.:feszti5@gmail.com

Tartalom megosztása: