Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Aludj máskor – V. Zalaegerszegi 24 órás vetélkedő

aludj máskor20182018. április 7.

Rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a
társadalmi felelősségvállalás és az önkéntesség kultúrájának erősítése a fenntartható
fejlődés érdekében
A közéleti szerepvállalás szervezett formája a közösségek létében, munkájában figyelhető
meg, mely aktivitását kifejtheti szervezett – formális és informális formában is. Jelen
rendezvényen a létrejött közösségeket először egy irányított jogi formáció tartotta össze – az
egy iskolához való tartozás – a későbbiek során ez túlnőtte magát, megtalálta az a közös célt,
mely mentén a közösség tagjai teljes elhivatottsággal gondolkoztak és cselekedtek.
Az általunk megvalósított rendezvény a Z generáció társadalmi aktivitását kívánta
erősíteni, melyet egy speciális helyzetben kellet véghez vinniük. A középiskolák első
osztályos tanulóinak, a velük foglalkozó pedagógusoknak és pedagógus munkát segítőknek
szóló játékos megmérettetés során a kis klikkek, közösségek tagjai „harcoltak” egymásért, a
közösségükért, valamint egymás ellen. Kortól, nemtől függetlenül a végső győzelem
megszerzése – a középiskolák közötti elsőbbség megszerzése – érdekében a „versengés”
során kohézió alakult ki az egyes közösségekben. A résztvevők a vetélkedő során védett
körülmények között ízelítőt kaphattak a társadalmi szerepvállalás intézményéről. Az
együttesen meghozott döntések és együttesen végrehajtott cselekedetek erősségéről
kaphattak képet, mely során megtapasztalhatták annak „saját” társadalmukra gyakorolt
hatását.
Tapasztalataink szerint a rendezvények megszólítottak erősen elhivatottak volta az általuk
választott közösség irányában, végsőkig képviselték annak érdekeit. A közösségek felnőtt
tagjai elsősorban szakmai tapasztalatukkal, építő gondolataikkal, felelős gondolkodással
segítették saját közösségüket, míg ugyanezen közösség ifjú tagjai kreativitásukkal, aktív

cselekedeteikkel segítették a csapatuk eredményességét. A rendezvényen megvalósuló aktív
közös gondokozás és cselekvés ahhoz járul hozzá, hogy a megszólítottak a felnőtt korukban
is közösségi tevékenységeik révén aktív részese legyenek a társadalmi folyamatoknak.
A rendezvényt követően is lehetőségünk volt a tanulókkal találkozni. Kötetlen beszélgetések
során mélyítettük tovább az általunk átadni kívánt értékeket, a közösségek építő erejét,
munkájában megjelenő társadalmi szerepvállalás fontosságát.
A rendezvényen 112 főt szólítottunk meg.