Közeledik a civil szervezeti beszámolók benyújtásának határideje !!!

Fő tevékenység:

Május 31-ig papír alapon vagy elektronikus úton beküldve kell letétbe helyezni a beszámolót az OBH-nál a megadott formában.

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), illetve papír alapon – eredetben vagy hitelesített másolatban – megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) részére.

Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez az illetékes ügyészségen.

Emellett ha a civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

Az OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági mellékletének a közzétételéről díjmentesen intézkedik.

  1. január 1-től változtak a civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezésére vonatkozó szabályok.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szól 2011. évi CLXXXI. törvény alapján 2015. január 1. napjától az elektronikus eljárásra kötelezett  civil szervezet az éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 2015. január 1. napjától kizárólag elektronikusan (az úgynevezett Ügyfélkapun keresztül) ÁNYK űrlapon küldheti meg az OBH-ba.

A beszámoló elektronikus úton történő benyújtása

  1. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban az elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak.

Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

Az ÁNYK űrlap formailag nem, annak csak adattartalma szerkeszthető, ezért tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ÁNYK űrlapot megváltoztatja, a beszámoló nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.

A beszámoló papír alapon történő benyújtása

Amennyiben a kérelmező nem elektronikus útra kötelezett, beszámolóját az ÁNYK nyomtatványkitöltő program használatával, vagy annak mellőzésével – eredetben, vagy hitelesített másolatban – terjesztheti elő postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az Országos Bírósági Hivatalba.

A beszámolók papír alapú és elektronikus beküldésével kapcsolatos hasznos információk a www.birosag.hu honlapon, ezen a linken megtalálhatóak.

Forrás: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-beszamoloival-kapcsolatos-tudnivalok