Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Közösen Gyermekeink Jövőjéért Egyesület

Bemutatkozás: Az egyesület célja a térség oktatási, nevelési és művelődési stratégiájával összhangban a működési terület gyermekei és fiataljai oktatási, nevelési és nemzetiségi kultúrális életének fejlesztése. A szükséges anyagi és nem anyagi feltételrendszer, infrastruktúra kialakítása, források megszerzése. A tagok e cél érdekében végzett területi és régiókon átívelő tevékenységének koordinálása, támogatása, segítése. A helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal és más érintett országos, térségi és régiókat egybekapcsoló társadalmi és oktatási, nevelési, nemzetiségi szervezetekkel együttműködve a lakosság, a fiatalok mozgósítása képességeiknek fejlesztésére. Közös programok, rendezvények kezdeményezése, azok egységes megjelenítése. A kormányzat és az önkormányzatok művelődési, oktatási, képzési, környezetvédelmi és fejlesztési közhasznú feladatainak részben, vagy egészben történő átvállalása, vagy segítése, támogatása. A fentieket az Egyesület az alábbi részterületeken kívánja elérni (alapfeladatokként): 2.1. Kulturális és művészeti tevékenységben: • kisebbségi és nemzetiségi kultúra és identitástudat ápolása gyermekek és fiatalok bevonásával • a hagyományőrzés és hagyományok teremtésének együttes támogatása, • kulturális és művészeti életben közös, átfogó projektek támogatása, a térség sokrétű értékeinek ápolása, megőrzése és fejlesztése. 2.2.Oktatási és nevelési tevékenység körében: • az oktatási, nevelési folyamatok támogatása gyermekeink és fiataljaink középpontba helyezésével • nemzetiségi, ezen belül német nemzetiségi hagyományokra alapuló óvodai és iskolai oktatási és nevelési programok szervezése és megvalósítása, • ismeretterjesztési tevékenység, elsődlegesen a térség értékeinek, nemzetiségi minta értékű folyamatainak, példáinak terjesztése, bemutatása, • a nemzetiségi oktatásban a fenntartható fejlődés megjelenítése révén a gazdasági szereplők, szervezetek és a közösségi érdekek összehangolása, új megoldások bemutatása, • a problémamegoldás terén a tevékeny, segítő közreműködés, • a német nemzetiségi nevelésben az együttműködés készségének fejlesztése, a párbeszéd fenntartása, • a pozitív, előremutató törekvések hatásának a segítése a képzésben és a továbbképzésben, • a kommunikáció elősegítése az eltérő szemléletű, élethelyzetű, korú emberek és szervezetek, vállalkozások között. 2.3. Tudományos kutatás terén: • a természet- és társadalomtudományok terén a térséget érintő eredmények ismertetésében közreműködés, • német nemzetiségi kutatások elősegítése, összehangolása, az idők során bekövetkezett változások bemutatása, nyomon követése. 2.4. Egészségügyi tevékenység terén: • az egészséges életmód segítése a különböző generációk számára, • szabadidő sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, programok szervezése, az egészségmegőrzés, a prevenció támogatása, a térség sport infrastruktúrájának fejlesztése, • az egészségtudatosság népszerűsítése. 2.5. Civ
Székhely:8861 Szepetnek, Petőfi S. utca 57
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:19151812-1-20
Képviselő:Péter Ildikó
Web:-

Tartalom megosztása: