Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Községi Népdalkör Egyesület

Bemutatkozás: Vasboldogasszony település és környező települések néphagyományainak megőrzése érdekében végzett gyűjtő munka. Néphagyományok megőrzése érdekében kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása. Hagyományápolás tevékenység során az ifjúság bevonása a gyűjtő munkába. Az összegyűjtött népi szokások internet segítségével történő népszerűsítése. A a zalai népdalok megszólaltatása keretében népdalkör találkozók szervezése, bonyolítása, népdalköri találkozókon való részvétel. Vasboldogasszony település kulturális életének gazdagítása találkozók, kulturális rendezvények szervezésével, bonyolításával. Közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése. Közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése. Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a hasonló területeken működő társszervezetekkel. Lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása.  
Székhely:8914 Vasboldogasszony, Sziklai út 2.
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:18959088-1-20
Képviselő:Kálmán Imre
Web:-

Tartalom megosztása: