Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

„Kulturno drustvo Kerestur” Közművelődési Egyesület Murakeresztúr

Bemutatkozás: Közösség fejlesztés, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének erősítése, a helyi társadalmi erőforrások feltárása és azok hasznosításában közreműködés. Közösségi elvű szervezetfejlesztés, hálózatfejlesztési, szektorközi kapcsolatok fejlesztése, ezen belül a helyi gazdaságfejlesztés szereplőinek (civil szervezetek, közösségi vállalkozások, társadalmi felelősségvállalással működő cégek) segítése fejlesztése. A horvát nemzeti közösségi érdekképviselete, mindenekelőtt az emberi jogi és kisebbségi kérdésekben; a tudat, a lelkiismereti és vallásszabadság terén; a közoktatás és közművelődés terén; a nyelvhasználat és hagyományápolás terén; a tájékoztatás és kiadói tevékenység terén; a foglalkoztatási, szociális, gazdasági és közigazgatási kérdésekben, valamint az anyaországgal, más államokban élő horvát nemzeti közösségekkel, és a horvátországi nemzeti kisebbségekkel való kapcsolattartásban. Hagyományápolás a régi kultúra és szokások fenntartása, népdalok, néptánc és népzenék megőrzése, átörökítése. Murakeresztúr község kulturális életének fellendítése. Közművelődési,-kulturális és egyéb programok, rendezvények szervezése, ez irányú tevékenység segítése, koordinálása; a település és a térség kulturális örökségének, hagyományainak (magyar és horvát) épített és természeti környezetének ápolása és megőrzése. A FALU TV Murakeresztúr működtetése. A lakosság közművelődésére számot tartó közhasznú információk közzétételére vezetékes /kábeltévés/ televíziós információcsatornán, illetve honlapon http://falutv.murakeresztur.hu keresztül. Nemzetiségi község lévén, horvát nemzetiségi műsorok készítése. A kulturális és egyéb programok rögzítése, megörökítése az utókornak. A hasonló céllal működő belföldi és határon túli civil szervezetekkel, illetve a szomszédos országok településeivel való kapcsolatépítés. Közös rendezvények, találkozók programok szervezése. A település és a térség gazdasági fejlesztésében való részvétel, az itt élők életkörülményeinek javítása a fenntartható fejlődés szem előtt tartása. Falusi turizmus, turisztika, a szálláshely kialakítása, annak ösztönzése. Egészségmegőrzés céljából, sportrendezvények szervezése. Kiadványok készítése. "Kulturno drustvo Kerestur" Közművelődési Egyesült Murakeresztúr Kistérségi Közösségi Közlekedési Szolgálatának működtetése.
Székhely:8834 Murakeresztúr, Kossuth út 16
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:19274872-1-20
Képviselő:Kovácsné Deák Erzsébet
Web:-
Email.:kovacsnedeakerzsebet@gmail.com

Tartalom megosztása: