Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Labdarózsa Hagyományőrző, Kulturális Egyesület és Néptánccsoport

Magyar és más nemzeti táncok tanulása és tanítása. A tánccsoport tevékenysége két évre tekint vissza, ezért célunk az eddig elsajátított táncok technikai tökéletesítése, tánctudásunk bővítése. A próbák, gyűlések alkalmával a tánc, mozgás örömének népszerűsítése, és az együttlét vidámságának továbbadása. Belezna község életének jobbá, tartalmasabbá tétele, a kultúra fogalmának megismertetése és terjesztése, a falu kulturális életének fellendítése, melyet saját rendezvényeink szervezésével és társadalmi eseményeken való részvétellel valósítunk meg. Fontosnak tarjuk a generációk menti összefogást, az óvodás kortól kezdve az idős korosztályig. Hagyományőrző tevékenységünkkel próbáljuk a múlt értékeit, szokásait emlékezetben tartani, a táncokat megismertetni, megtanulni, mind a tagok részére, mind a további érdeklődők felé. Egyúttal a falu reprezentatív képviseletét is szolgáljuk falunapok, meghívások, felkérések alkalmával. Az egyesület értékeinek tekinti a tánc, zene, mozgás örömét. Fontos számára a gyerekek, ifjúság összefogása, motiválása, a szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés. A tánc mellett további értékünk a néphagyományok megőrzése, feldolgozása, mind falusi szinten, mind nemzeti szinten. Fontosnak tartjuk a néprajzi tájegységek tanulmányozását, zenék, hangszerek, népviseletek megismerését, a különböző kultúrák hagyományaiba való betekintést. Az egyesület számára értéket jelent szülőfaluja, Belezna, ezért fontosnak tartja a faluhoz való kötődést, a csoportöntudat erősödését, és hangsúlyt fektet a tánccsoport és a falu minél jobb, hasznosabb kapcsolatára. Az egyesület jövőképében megfogalmazza a tagság bővítésének szándékát, férfitáncosok bevonását, ruháik számának növelését és igényesebbé tételét. Fontos számukra a táncbeli tudás fejlesztése, és tervezik szélesebb körű táncházak szervezését is. Szükségesnek tekintik egy nagyobb saját helyiség kialakítását, ami a gyűlések, próbák, rendezvények szervezéséhez nélkülözhetetlen. A jövőben is szeretnék megrendezni azon hagyományteremtő jellegű saját rendezvényeiket, melyeket az évek során már megtartottak, illetve ezek számát bővítik az elkövetkező időben is.

Tartalom megosztása: