Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Leánykökörcsin Környezetvédő Egyesület

Zala völgye, Magyarország kulturális, környezeti és természeti értékeinek megőrzése: Kehidakustány és környéke természeti és épített környezetének védelme. A táj múltjához kötődő hagyományok megismerése és ápolása. A Zala folyó és vízrendszere vízminőségének óvása, növény- és állatvilágának aktív védelme. Az e célok eléréséhez szükséges ismeretek megszerzése. Az egyesület céljához kapcsolódó döntések, helyi építési szabályzatok (hatósági vagy egyéb) megismerése és befolyásolása, megjelenés a médiában. A hasonló célú hazai és külföldi mozgalmakkal, szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatok kiépítése és fejlesztése. A helyi lakosság aktív környezetvédő tudatának fejlesztése. A helyi lakosság széles körű tájékoztatása a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben. A helyi lakosság – különös tekintettel az ifjúságra – bevonása az egyesület céljainak megvalósításába, együttműködés a helyi iskolákkal és óvodával. Együttműködés állatvédő szervezetekkel. Közreműködés illegális szeméttelepek felderítésében és felszámolásában. Hulladék komposztálás népszerűsítése. Harmonikus ember-természet viszony kialakítása és fejlesztése a szabadidős természetjárás gyalogos-, kerékpáros-, és vízitúrázás ágazatokban kifejtett tevékenységein keresztül. Együttműködés kulcsos házakkal és turista házakkal és falusi vendégtátókkal. Falusi turizmus támogatása. Helyi lakosság motiválása az aktív szabadidő eltöltésére. e célból kampány, népszerűsítő rendezvények szervezése.

Tartalom megosztása: