Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Lenti Kutya Sport Egyesület

A már megfelelően képzett kutya folyamatos ismétlő gyakorlatokon a meglévő tudását nem csak a már elsajátított képzettségi szinten megtartsa, hanem akár képzettségében fejlődjön. Képzettségi szinten tartó foglalkozásokat tart: fegyelmező ? engedelmességi, ügyességi és őrző-védő feladatokban. Falunapi és egyéb rendezvényeken kulturális programként kutyás bemutatót szervezhet. Tagjai számára biztosítja a szabadidő egészséges és kulturált eltöltését, edzettségének fejlesztését, igazolt versenyzők bel- és külföldi versenyeztetésének feltételeit. Szervezi és támogatja a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló, kulturális s tömegsport mozgalmakat. Lehetőséget biztosít tagsága és más személyek testedzésére, egészségének sport általi megőrzésére. Lehetővé teszi tagjai és tagjain kívül más személyek részére a fizikai képességek szinten tartását és fejlesztését.

Tartalom megosztása: