Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület

A művelődési ház működtetése. Célja, hogy az intézmény jó színvonalon legyen alkalmas a komplex, többfunkciós közművelődési tevékenységek ellátására, találja meg azokat a formákat, amelyek a helyi közösség igényeinek, érdeklődésének, tradícióinak leginkább megfelel. A közösség hagyományainak megőrzése, ápolása. Az ifjúság közösségi, kulurális életének fejlesztése. Ismeretterjesztő, amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A helyi társadalom életének, érdekérvényesítésének támogatása. A szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítása. A civil közösségek együttműködésének koordinálása. Integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása. Felnőtt oktatás. Hátrányos helyzetű egységek felzárkóztatása, visszasegítése a munkaerőpiacra. Határon átnyúló kuturális kapcsolatok ápolása. a település intézményeivel való koordinált munka.

Tartalom megosztása: