Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Megjelent A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén című felhívás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 02-től 2018. július 30-ig van lehetőség.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be (önállóan vagy konzorciumvezetőként):

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan:

  1. Köztestületi költségvetési irányító szerv GFO kód: 341
  2. Köztestületi költségvetési szerv GFO kód: 342
  3. Egyéb sportszövetség GFO kód: 516
  4. Egyéb szövetség GFO kód: 517
  5. Sportegyesület GFO kód: 521
  6. Egyéb egyesület GFO kód: 529
  7. Alapítvány GFO kód: 56

Jelen Felhívásra a 341 és 342 GFO kóddal rendelkező szervezetek közül a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sport köztestületek nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jelen Felhívásra az 517, 529, 56, GFO kóddal rendelkező azon szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek alapító okirata szerint cél szerinti besorolása sporttevékenység, vagy a TEÁOR ’08 szerinti főtevékenysége: 931 sporttevékenység.

Jelen Felhívásra az 516, 517 GFO kóddal rendelkező azon szövetségek nyújthatnak be támogatási kérelmet, melyek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 19.§ (3) c)-e) pontja szerinti sportszövetségeknek minősülnek.

Egy szervezet egy támogatási kérelemben megvalósítóként egy alkalommal vehet részt: önállóan vagy konzorciumvezetőként vagy konzorciumi partnerként.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy támogatási kérelem keretében a létrehozott konzorcium legfeljebb 3 tagból állhat.

Konzorciumi tag lehet az a szervezet, amely önállóan is benyújthat támogatási kérelmet.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 02-től 2018. július 30-ig van lehetőség.

Forrás: www.palyazat.gov.hu

Tartalom megosztása: