Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

„MEGJELENTEK A FALUSI CIVIL ALAP Pályázati kiírása” 1/6/2020

Hírlevél 3

Kedves Olvasó!

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 196., „MEGJELENTEK A FALUSI CIVIL ALAP Pályázati kiírásai – című hírlevele érkezett Önhöz, melyet honlapunkon is megtekinthet.

Kövessék a híreket a www.zalacivil.hu illetve a facebook oldalon is!

Ha a jövőben nem szeretné hírlevelünket megkapni, a hírlevél alján lévő “Leiratkozom a hírlevélről” feliratra való kattintással megteheti a leiratkozást.

MEGJELENTEK a FALUSI CIVIL ALAP pályázati kiírásai

Magyar Falu ProgramA Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezeket a településeket.

A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2020. évi Magyar Falu Program új programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása, a Falusi Civil Alap. A rendelkezésre álló forrás összege 5.000.000.000,- Ft.

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke:

FCA-KP–1–2020/1: Ingatlanberuházási, felújítási támogatás: 6 000 000 Ft,

FCA-KP-1-2020/2: Gépjárműbeszerzési támogatás: 4 000 000 Ft

FCA-KP-1-2020/3: Eszközbeszerzési támogatás: 2 000 000 Ft

FCA-KP-1-2020/4: Programszervezési támogatás: 2 000 000 Ft

 

A pályázati további részleteiről az alábbi linken olvashatnak.

MFP_FCA_osszefoglalo

 

 

A civil életet érintő kedvező törvényi változások 

 

Összeférhetetlenségi szabályok módosítása a Nemzeti Együttműködési Alap és a Magyar Falu Program támogatásai tekintetében:

A kivételi szabály megalkotása kizárólag a NEA és a Magyar Falu Program támogatásait és kizárólag az 5000 fő és az alatti lakosságszámú településeken működő civil szervezetek olyan vezető tisztségviselőit érinti, akik egyúttal polgármesteri tisztséget is betöltenek.

A számviteli beszámolóval igazolható normatív támogatások nem számítanak bele a bevételi értékhatár összegében:

A számviteli beszámolóval igazolható normatív támogatások kivétele az éves összes bevételből kedvezőbb helyzetbe hozza azon intézményfenntartó feladatot ellátó szervezeteket (jellemzően szociális, oktatási területen működőek), akik eddig nem pályázhattak a NEA forrásaira.

A normatív támogatás keretében az eddigi legfeljebb 500.000,- Ft  helyett 750.000,- Ft támogatás nyújtható:

Az adományok értéke után járó kiegészítő támogatás, amelyet a civil szervezet működési költségei fedezésére fordíthat, hétszázötvenezer forintra emelkedik.

Az egyszerűsített támogatás összege 200.000,-  Ft-ról 300.000,- Ft-ra emelkedik:

2019-ben került bevezetésre az egyszerűsített támogatási forma, amely a kisebb, ötmillió forint alatti összbevétellel rendelkező civil szervezeteknek biztosít jogosultsági alapon legfeljebb kétszázezer forint támogatást programokra vagy működésre.

A megyei Civil Információs Centrumok  (CIC) 2020. július 1 -től Civil Közösségi Szolgáltató Központ  (CKSZK) néven működnek tovább.

 

A törvényi változások teljes összefoglalóját az alábbi linken találják:

Összefoglaló a Civil törvény és a NEA rendelet mód.2020

Adományozással  kapcsolatos adókönnyítések

A koronavírus járvány további kedvező adóügyi szabályozást hozott az adományozás tekintetében. Még több mentesség és még több kedvezmény jár.

Adományozás - adószabály

A koronavírus-járványra tekintettel járó speciális adómentességek és kedvezmények igénybevételének egyetlen feltétele van: 60 napon belül egy nagyon egyszerű bejelentést kell tenni az adóhivatalhoz, amiben mindössze a juttatást, annak mennyiségét, értékét, valamint a kedvezményezett, vészhelyzetben levő szervezetet, csoportot, személyt, illetve személyeket (ha a juttatás körülményei lehetővé teszik, azonosíthatóan) kell feltüntetni.

A témáról bővebben az alábbi linken olvashatnak.

Adományozással kapcsolatos adóügyi szabályozás

Pályázati lehetőségek

 

Civil szervezetek 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatainak támogatása

A pályázatok célja, hogy megkönnyítsék az 1-es típusú cukorbetegséggel küzdők életét és a legkorszerűbb ellátást biztosítsák nekik.

Beadási határidő: 2020.06.08

A pályázat teljes anyaga az alábbi linken érhető el:

kormany.hu

Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati kiírása állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára

A pályázati támogatás célja engedélyezett vagy nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése.

Beadási határidő: 2020.06.21

A pályázat teljes anyaga az alábbi linken érhető el:

Pályázat állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára

Felhívások a Nemzeti Tehetség Program keretében 

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén.

Beadási határidő: 2020.06.26

A pályázat teljes anyaga az alábbi linken érhető el:

A Nemzeti tehetségprogram pályázatai

A hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatása

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén.

Beadási határidő: 2020.06.30

A pályázat teljes anyaga az alábbi linken érhető el:

A hazai tehetséges ….. pályázat kiírása

 

Élelmiszerbank pályázati felhívás tartós élelmiszer rendszeres átvételére

Pályázati felhívás mentett élelmiszer átvételére az Élelmiszerbank raktárából

Beadási határidő: 2020.06.30

A pályázat teljes anyaga az alábbi linken érhető el:

Élelmiszerbank pályázati felhívás

Hungarikum pályázat 2020

Pályázatot hirdet az Agrárminisztérium a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására.

Beadási határidő: 2020.07.01

A pályázat teljes anyaga az alábbi linken érhető el:

Hungarikum 2020

Éneklő Magyarország XXI. Országos Kórusminősítés

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége pályázatot hirdet Éneklő Magyarország címmel amatőr énekkarok munkájának szakmai elismerésére.

Beadási határidő: 2020.08.31

A pályázat teljes anyaga az alábbi linken érhető el:

Éneklő Magyarország …. pályázati anyag

Pályázat Minősített Közművelődési Intézmény Címre és Közművelődési Minőség Díjra

A pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredményeik elismerése.

Beadási határidő: 2020.08.31

A pályázat teljes anyaga az alábbi linken érhető el:

Minősített Közművelődési ….. pályázati anyag

Civil szervezeteket érintő megtévesztő megkeresések

Felkiáltójel

Sajnos mind a Miniszterelnökséghez, mind pedig az Országos Bírósági Hivatalhoz (OBH) az idei évben is folyamatosan érkeznek a bejelentések a Civil Marketing Kft. elnevezésű gazdasági társaság civil szervezetek beszámolóit érintő nem egyszer fenyegető, agresszív megkereséseivel kapcsolatosan.

A Civil Marketing Kft. munkatársai telefonon vagy e-mailben MEGTÉVESZTŐ ÁLHÍRREL keresik meg a civil szervezeteket azzal az indokkal, hogy felülvizsgálják, kijavítják az éves beszámolót, vagy az OBH-ra hivatkozva keresik meg a civil szervezetek képviselőit, hogy ellenszolgáltatás fejében  az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség szerint javítják.

Az  OBH 2020. március 27-én figyelemfelhívást tett közzé az internetes oldalán a Civil Marketing Kft. megtévesztő tevékenységeivel kapcsolatosan:

Az OBH és a bíróságok, sem a Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötöttek együttműködési megállapodást a beszámolók ellenőrzésére és felülvizsgálatára!

Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmában, érdemében nem vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatásköre. 

A figyelemfelhívás teljes szövege az alább linken olvasható.

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-civil-marketing-kft-megteveszto-megkereseseivel

+36-20/474-3300

Irodánk, a Zala Megye Civil Információs Centrum 2020. június 1-től kizárólag a fenti telefonszámon érhető.

rjük szíveskedjenek figyelemmel lenni a változásra.
Köszönjük.

További elérhetőségeink változatlanok:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.

E-mail: info@zalacivil.hu

WEB: https://zalacivil.hu/

facebook: fb: https://www.facebook.com/ZalaiCivilInformaciosCentrum/

CIC logó

Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
Ezen a linken tudjátok megnézni a jogszabályt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000140.KOR

Korm. rendelet 2. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

2. Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

2. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

TÁJÉKOZTATÓ a vészhelyzet során a civil szervezetek működésére vonatkozóan

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet

Részletes információ az alábbi linken olvasható:

102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet – E – ügyrend

TÁJÉKOZTATÓ

A Zala Megyei Civil Információs Centrum

tájékoztatja ügyfeleit,

hogy a személyes tanácsadás határozatlan ideig szünetel. Telefonos és online ügyfélfogadással továbbra is rendelkezésükre állunk.
A összes tervezett program: előadás, rendezvény, tájékoztató nap stb. ELMARAD.

További információk érdekében, kérjük szíveskedjen honlapunkat: https://zalacivil.hu/?subsite=zalai-cicvagy facebook: https://www.facebook.com/ZalaiCivilInformaciosCentrum/ látogatni.

Amennyiben Ön hírlevelet kap tőlünk, akkor valószínűleg részt vett korábbi szakmai programunkon, és/vagy a Zalaegerszegi Törvényszéken bejegyzett civil szervezet tisztségviselője, személyhez vagy szervezethez köthető e-mail címe megtalálható nyilvános weboldalon.

A következő hírlevél küldés várható napja: 2020. június 22.

Zala Megyei Civil Információs Centrum

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.
Tel/Fax: 06-20/474-33-00
info@zalacivil.hu
https://zalacivil.hu/

Tartalom megosztása: