Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Miháldi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Társadalmi eszközökkel segíteni a tűz, a természeti és ipari katasztrófák, valamint balesetek elleni védekezést. Tűzvédelmet érintő rendelkezések társadalmi ellenőrzése, végrehajtásának elemzése és felülvizsgálata. A tűzvédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok széles körű tudósítása, azok érdekében történő mozgósítás. Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismereteinek rendszere bővítése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. A tűzvédelmi felvilágosítással összefüggő tevékenység koordinálása. Az egyesületi tagok sport- és kulturális igényeinek kielégítése. Kapcsolattartás hazai és más országok hasonló jellegű szervezeteivel, valamint a külföldi tapasztalatok hazai hasznosításának megvalósítása érdekében a tűzvédelemmel kapcsolatban álló egyéb szervezetekkel, intézményekkel. Az egyesület részt vesz Miháld község épített és természetes környezetének védelmében.

Tartalom megosztása: