Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

„Mikekarácsonyfáért” Egyesület

Bemutatkozás: Az 1997. évi CLVI. tv. /.§ c.,/ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 23. pontjában meghatározott szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviseleti, sport, közrend és közlekedésbiztonság védelmi, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítási tevékenység. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenység.
Székhely:8949 Mikekarácsonyfa, Petőfi S. út 54.
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:18969063-1-20
Képviselő:Horváth Anikó
Web:-

Tartalom megosztása: