Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Mura Térsége Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Fúvószenekar

Az önkormányzati elven működő, szakmai szolgáltatást végző egyesület célja elsődlegesen a székhelye szerinti település tűzvédelmének biztosítása, tűzoltási, kárelhárítási tevékenység végzése. A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, a feladatok ellátására önként jelentkezők szervezése, azok egyesítése. Szakmai továbbképzések, oktatások, rendezvények lebonyolítása. Tagjai tűzvédelmi szakismereteinek rendszeres gyarapítása, helyi tűzvédelmi tevékenység végzése. A szakosztály alapvető célja, hogy segítse a Mura Térsége Tűzoltózenekar (a továbbiakban Tűzoltózenekar) működését. Szervezi és hirdeti a Tűzoltózenekar programját, részt vállal a Tűzoltózenekar mind szélesebb körben - külföldön is - történő megismertetésében, népszerűsítésében, közreműködik a koncertek hang- és képfelvételeinek kiadásában. Célja, hogy a zeneirodalom alkotásaiból minél többet tegyen ismertté és népszerűvé, illetve intézményes kereteket teremtsen a tehetséggondozáshoz. Célja, hogy részt vállaljon a Tűzoltózenekar gyakorlási lehetőségeinek megteremtésében, az utánpótlás nevelésében, oktatásában, szakmai versenyeken való részvétellel, szakmai versenyek szervezésével anyagi támogatással és szereplési lehetőség biztosításával. Célja, hogy kapcsolatot tartson zenei profilú egyesületekkel, a Tűzoltózenekarhoz hasonló zenekarokkal. Cél a rendszeres és folyamatos együttműködés a magyar amatőr zenei mozgalom fejlődésében érdekelt állami, egyházi, társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal, valamint gazdasági társulásokkal, vállalkozásokkal. Célja zenei találkozók, fesztiválok szervezése, táborok, szakmai képzések, szakmai műhelyek létrehozása, továbbképzések támogatása. Célja a fúvós tűzoltó hagyományok őrzése, ápolása, továbbadása. A térség nemzetiségeinek sokszínűségét kihasználva részt vállal a nemzetiségi hagyományok megőrzésében és továbbadásában. Célja az egyetemes zenekultúra (népzenei, műzene, a világi és egyházi zene) értékeinek feltárása és ápolása és bemutatása a Magyarországon és külföldön, kiemelkedő szerepet biztosítva a magyar zenei értékeknek. Célja a nemzetközi kapcsolatok további építése, ápolása, kapcsolattartás a nemzetközi fesztiválok és versenyek szervezőivel.
Székhely:8868 Letenye, Akácfa utca 19.
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:18274178-1-20
Képviselő:Friman Martin

Tartalom megosztása: