Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Nagykanizsai Judo Klub Egyesület

A szabadidő szervezett eltöltése a judo sporttal, egészséges és mozgás-gazdag életmódra nevelés, az önvédelem elsajátítása a judo-n keresztül. A fiatalok segítése értelmes életcélok kitűzésében, küzdelem a deviáns magatartási formák (elsősorban: erőszak és drogfogyasztás) ellen s port által, gyermek- és ifjúságvédelemben történő aktív részvétel. Közösségépítés a sport segítségével, a judo sport népszerűsítése. A judo utánpótlás-neveléssel kapcsolatos tevékenység elősegítése. A judo oktatás és versenyeztetéssel foglalkozó sportszervek, csoportok, személyek támogatása. A versenyzők, különösen az utánpótlás korosztály felkészítése, hazai és nemzetközi versenyeztetésének elősegítése, hazai és nemzetközi sporteseményeken történő részvétel. Edzőtáborok és versenyek, valamint sporttanfolyamok szervezése, költségeinek támogatása. A judo oktatással kapcsolatos képzésekben történő részvétel támogatása. A judo sporttal foglalkozó személyek, versenyzők tárgyi eszközökhöz juttatásának elősegítése.

Tartalom megosztása: