Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány

A Nagykapornaki Általános Iskola kötelező alapfeladatain túli tevékenységének támogatása, a gyermekek felzárkóztatásának és tehetséggondozásának biztosítása. Támogatja a tanulók tanulmányi és sportversenyen való részvételét, a tanulók és a pedagógusok kiemelkedő munkájának elismerését. Hozzájárul a tanulmányutak, kirándulások, sportversenyek kiadásainak fedezéséhez. Támogatást nyújt oktatáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, fejlesztéséhez. Az alapítvány támogatni kívánja tovább az óvoda kötelező alapfeladaton túli tevékenységét. Támogatást nyújt az óvodai nevelés feltlételeinek, eszköztárának fejlesztéséhez. Támogatja az óvodai programok, kirándulások, képességfejlesztő és családsegítő programok szervezését.

Tartalom megosztása: