Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Nagyrécsei Sportegyesület

A községben a verseny- és tömegsport feltételeinek biztosítása, sportrendezvények szervezése. A gyerekek és az ifjúság, a fiatal tehetségek és minden nemű sporttevékenység ápolása, gondozása, pártolása, Sportoló, valamint alkotóközösségek létrehozása és fejlesztése, a bemutatkozási lehetőségek megteremtése. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A környezet védelmi, a kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. Egészséges, sportszerű életre való nevelés, az ifjúság hasznos szabadidő eltöltésének elősegítése, gyakorláshoz szervezet keretek biztosítása, tehetséggondozás. A tanítványok versenyeken való indítása, bemutatókon való részvétel, hazai és nemzetközi versenyek szervezése amatőr és professzionális sportolók részére, valamint edzőtáborok, szakmai továbbképzések szervezése. A sport és az egyesület népszerűsítése, marketing és reklámtevékenység, olyan rendezvények és megmozdulások támogatása, ahol a sportot népszerűsítik, segítik. Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi szakmai szervezetekkel, klubokkal, egyesületekkel. A sportegyesület részt kíván venni nyílt szabadidős kulturális rendezvények, programok létrehozásában, valamint a magyarországi sportélet tevékenységében és szervezésében. Aktíván támogatja az egészséges életmódot, tagjai a sport tisztaságának megőrzésére vállalkoznak.

Tartalom megosztása: