Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Napsugár Gyermeknevelési és Ismeretterjesztő Alapítvány

A gyermekek egészséges testi-lelki-szellemi fejlődésének, közvetve a családon belüli helyes kompetenciák kialakulásának segítése. E fő cél elérése érdekében eszközül kívánja használni családi napközik működtetését, amely a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. Célja továbbá olyan ismeretek közvetítése, amelyek a személyiség fejlődését segítik elő a testi-lelki egészség megőrzésével, valamint azoknak az egyetemes értékeknek a közkinccsé tétele, amelyek az emberi élet valamennyi területét érintik ? a közérthető ismeretterjesztés módszerével és a lelkiismereti szabadság teljes tiszteletben tartásával.

Tartalom megosztása: