Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

NEA – Egyszerűsített elszámolással érintett támogatások beszámolóira vonatkozó speciális szabályok

Egyszerűsített elszámolással érintett támogatások:
– normatív támogatási kategória (NEAN),
– egyszerűsített támogatási kategória (NEAG),
– a NEAO támogatási kategóriában nyújtott legfeljebb hárommillió forint összegű
támogatások,
– a legfeljebb hárommillió forint összegű egyedi kérelemre nyújtott támogatások (NEAE-KP-1-2023).

A kedvezményezettnek a beszámoló részeként a szakmai beszámoló (és annak mellékletei) benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról. A nyilatkozat egy eredeti, a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát szükséges benyújtani a beszámolóhoz az alább található postázási címére. A kedvezményezett a beszámoló részeként a számlaösszesítő eredeti, a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát köteles a Támogató részére papír alapon megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be is az „Iratok” fülön. (A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.)

A beszámolóhoz postai úton beküldendő dokumentumok postai címe:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (pályázati azonosító szám)
1253 Budapest
Pf.: 36

Az egyszerűsített elszámoláshoz szükséges nyilatkozat letölthető: https://zalacivil.hu/dokumentumtar/torvenyszeki-anyagok/nyilatkozat-egyszerusitett-elszamolashoz/ 

Bővebben a  2023 NEA elszámolási útmutatójának 18. oldalán olvashatnak: https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2023_NEA_elszamolasi_utmutato.pdf 

 

Tartalom megosztása: