Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

NEA GYAKORI KÉRDÉSEK

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Munkatársak! Kedves Olvasók!

A Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) 2024. évi összevont és egyszerűsített pályázati kiírásai 2023. október 2-án jelentek meg: az októberi megjelentetés célja az volt, hogy a nyertes pályázatok esetében a támogatási összeg lehetőleg már a megvalósítási időszak kezdetére rendelkezésre álljon a kedvezményezett civil szervezetek bankszámláin.

A kiírás megjelenésével egy időben a pályázók részéről több kérdés is felmerült, amelyek megválaszolásával szeretnénk segíteni a pályázatok sikeres benyújtását:

A szervezet éves összes bevételére vonatkozó értékhatár (75 millió forint)

  • Ahogy az országos tájékoztató rendezvényeken is elhangzott, ebbe az értékhatárba nem számít bele a számviteli beszámolóval igazolható normatív támogatások összege. (A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet 14. § (1a) bekezdés)

Pályázati díj befizetése

  • A pályázatot csak akkor véglegesítsék a NIR-ben, ha a pályázati díjat (2000 Ft) a 2024. évi pályázati kiírások vonatkozásában már átutalták, és az átutalást igazoló dokumentumot a NIR-ben a Mellékletek űrlapon feltöltötték. (Pályázati kiírás 8.2 pont)

Pályázat benyújtásához NEM kell beküldeni, becsatolni az aláírási címpéldányt

  • Az Alapkezelő a támogatási döntést követően kizárólag a „Nyertes pályázatok” Támogatói Okiratának kiállításához kéri be a Pályázati kiírás 10. pontjában található dokumentumokat, ezért pl. az aláírási címpéldányt sem kell beküldeni vagy a NIR-be feltölteni a pályázat beadásakor.

További kérdéseikkel bátran forduljanak a vármegyei/fővárosi Civil Közösségi Szolgáltató Központokhoz, amelyeknek elérhetősége és további hasznos információk elérhetőek a Civil Információs Portálon, a www.civil.info.hu oldalon.

Miniszterelnökség
Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya

Tartalom megosztása: