Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesülete

Nemesapáti község időskorú lakóinak a szabadidős, kulturális és egyéb közösségi tevékenységei feltételeinek biztosítása és folyamatos javítása, melynek keretében az alábbi konkrét célok megvalósítására törekszik: az egyéni és csoportos alkotómunka támogatásával képességek megtartása és fejlesztése, a helyi kulturális értékek feltárása, megőrzése és minél szélesebb körben történő felhasználásának támogatása, hagyományaik ápolására, a település turisztikai vonzerejének növelése, környezet szépítési ? építési céllal, illetve aktív pihenési formák támogatásával, az emberek, a településen élő generációk közötti kommunikáció erősítésével a baráti közösségek fejlesztéséért a település idős lakosai szociális jellegű problémáinak enyhítéséért küzdelem, azon tevékenységek támogatása, melynek eredményeképpen az idősek a társadalom kezdeményező és tevékeny részévé válhatnak, azzal egyidejűleg, hogy tisztelve és elfogadóan áll a felmenő generációk által megteremtett értékekhez, hátrányos helyzetű csoportok, kiemelten az egészségi problémákkal folyamatosan küszködők mentális támogatottságának megvalósítása, az egyének elszigetelődésének megelőzésére, aktív együttműködés a helyi etnikai kisebbségek civil szférába történő bevonására, a társadalmi sokszínűség fenntartására, helyi érdekeknek megfelelő fogyasztóvédelmi tevékenységgel a közösségünk mentális és fizikai állapotának megőrzéséért, az egészséges életmódra irányuló ismeretterjesztő és időskori sporttevékenységek megvalósítása önkéntes közrend és mentés alapismereteinek fejlesztése a biztonságos helyi élet megtartásáért, minden olyan törekvés segítése, amely a civil szféra együttműködésére és a társadalmi kontroll érvényesítésére irányul.

Tartalom megosztása: