Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete

A kézműves alkotóházakat, műhelygalériákat és műhelyeket működtető jogi- és természetes személyek érdekinek képviselete és összehangolása. A közösségek által kezdeményezett és már létrehozott kézműves alkotóházak és műhelyet, műhelygalériák megőrzésének, működtetésének, fenntartásának fejlesztésének elősegítése, új alkotóházak, műhelyek létrehozásának szakmai támogatása. A közös funkció mentén működő hálózatuk kialakítása, mely a közművelődésben, a turizmusban, az idegenforgalom területén erősíthetné meg ezen intézmények szerepvállalását. A kézműves alkotóházakat, műhelygalériákat és műhelyeket működtető szervezetek és személyek jó szakmai együttműködésének elősegítése, az ehhez szükséges információkkal való ellátásuk és szakmai érdekképviseletük biztosításával, továbbképzések, konferenciák szervevezésével, szakmai fórumok működtetésével. A hagyományok őrzését felvállaló és azt népszerűsítő kézműves alkotóházak, műhelygalériák és műhelyek nagyobb nyilvánosságának elősegítése. A kézműves alkotóházak, műhelygalériák és műhelyek jellemzőit tartalmazó adatbázisok létrehozása és rendszeres karbantartása, létezésükkel és tevékenységükkel kapcsolatos információk folyamatos publikálása.

Tartalom megosztása: