Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Nyertes NEA pályázatok kötelezően beküldendő dokumentumai

NEA Nyertes pályázatok – kötelező beküldendő dokumentumok –

Határidő: az elektronikus értesítő levél kézhezvételétől számított 8 nap.

Kérjük, mindenki figyelmesen olvassa el a nyertes pályázati értesítőt és figyeljen a határidő betartására!

A támogatói okirat kiadásának feltétele a jelen értesítő levélben meghatározott dokumentumok megfelelő kitöltése, illetve beküldése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) részére.

Elektronikusan az EPER „dokumentum beküldőn” keresztül, szkennelve és papír alapon, postai úton is beküldendő dokumentumok:

a.) Az Ön által képviselt, nyertes pályázó szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett) nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. A benyújtott okirat kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott fentieknek megfelelő aláírási címpéldánya, aláírás mintája is szükséges.

Azon pályázók esetében, akik a fent említett (aláírási címpéldány/aláírás-minta) dokumentumokat 2019-ben a NEA-19-Ö (összevont) vagy NEA-19-EG (egyszerűsített) vagy NEA-19-N (normatív) pályázati kategóriák valamelyikében a nyertes pályázataik támogatói okirataik kibocsátásakor már benyújtották-és azok elfogadásra kerültek az Alapkezelő részéről-nem szükséges újból benyújtaniuk, ha azok adataiban nem következett be változás. Ebben az esetben elegendő arról nyilatkozni, hogy a korábban benyújtott dokumentumban foglalt fenti adatok nem változtak (Nyilatkozat adatok változatlanságáról). A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a pályázat benyújtásától számított 90 nap. A hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatban szükséges annak a nyertes pályázatnak az azonosítószámát feltüntetni, melyhez 2019-ben benyújtásra került az aláírási címpéldány/aláírás-minta.

Meghatalmazás esetén kérjük az aláírásokat tartalmazó, két tanúval hitelesített eredeti meghatalmazás beküldését is! A meghatalmazást nem szükséges az EPER-ben felcsatolni.

 

b.) Támogatási előleg nyújtása esetén a kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által ellenjegyzett, az Alapkezelő javára szóló, valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, mely csak az Alapkezelő írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

c.) Lemondó nyilatkozat, ha a kedvezményezett a támogatást nem kívánja igénybe venni.

A fenti dokumentumok az alábbi linkről letölthetőek:
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

Kérjük, hogy a felsorolt dokumentumokat ajánlott elsőbbségi levélként az alábbi címre, a jelen levél kézhezvételétől számított 8 napon belül szíveskedjenek eljuttatni az Alapkezelő részére:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatóság

1253 Budapest Pf. 36.

Kérjük továbbá, hogy a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosítószámát, valamint a „Dokumentum támogatói okirat kibocsátáshoz” megjelölést.

 

NEA ÁSZF (Hatályos: 2019.05.09-től, A Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott valamint a civil és nonprofit szervezetek támogatásaihoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek) [PDF]

 

civil.info.hu
NEA ÁSZF (Hatályos: 2019.05.09-től, A Nemzeti Együttműködési Alapból…
NEA ÁSZF (Hatályos: 2019.05.09-től, A Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott valamint a civil és nonprofit szervezetek támogatásaihoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek) [PDF]

Tartalom megosztása: