Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Nyugat-Magyarországi Horvátok Egyesülete

Bemutatkozás: Az egyesület céljának tekinti, hogy a korábbi és jelenlegi tagjaiból létrehozott „Mákvirág” citerazenekart, annak működését, fejlődését lehetőségei szerint támogassa. Az egyesület továbbra is céljának tekinti a nemzeti kisebbségek, különösen a horvát kisebbség kultúrájának ápolását anyaországi kapcsolatfelvétellel, rendezvények szervezésével, kulturális csoportok közötti együttműködés elősegítésével, egyéb módon való támogatásokkal. Az Ökorégió Egyesület elsődleges feladatának tekinti a tevékenységbe bevont, hozzá csatlakozott és céljával egyetértő önkormányzatok, intézmények, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és természetes személyek együttműködésének elősegítését. Az egyesület rendezvényeket, fórumokat szervez a Nyugat-Magyarországi régiókban lakó, tevékenykedő személyek, társaságok részére, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a fenntartható fejlődés, környezetünk védelmének fontosságára. Az egyesület kiemelt feladatának tekinti, hogy környezetünk védelme ne csupán a fórumokon való részvételben, tájékoztatásban merüljön ki, hanem az érintett személyek, társaságok a környezet védelmének érdekében szervezett projektben is aktívan részt vegyenek. Az egyesület feladatainak ellátásához munkacsoportokat hoz létre. A munkacsoportok vezetői az egyesület vezetésének irányításával működnek közre a környezet védelmének érdekében. Az egyesület kiemelt feladatának tekinti az ifjúság bevonását programjaiba, a velük való folyamatos együttműködést a környezetvédelmi célok elérése érdekében. - Az Egyesületet képviseli és védi a Nyugat-Magyarországi régióban élő horvát nemzetiségi jogait, ezen belül egyéni kollektív érdekeit. - Az Egyesület a Nyugat-magyarországi horvátokkal képviseli az Alaptörvényben, a törvényekben és a nemzetközi szerződésekben biztosított nemzetiségi és kisebbségi jogok érvényesítésében. - Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik azokkal a szervezetekkel, intézményekkel és egyénekkel, akik /amelyek/ támogatják a magyarországi horvátokat. - Az Egyesület őrzi és fejleszti a horvát lakosság nemzeti tudatát és identitását. Ápolja kulturális, történelmi és más hagyományait. - Az Egyesület mozgósítja és ösztönzi a horvátokat nemzetiségi jogok gyakorlására, anyanyelvük ápolására és kultúrájuk fejlesztésére. - Az Egyesület részt vesz a horvátok anyanyelvi oktatásának, közművelődésének szervezésében és támogatásában. - Az Egyesület elősegíti a különböző intézményekben és szervezetekben, valamint a közéletben a horvát nyelvi használatára és egyenjogúságra való törekvést.
Székhely:8894 Murakeresztúr, József A. utca 46.
Fő tevékenység:Környezetvédelem
Adószám:18951279-1-20
Képviselő:Kovács Enikő
Web:-

Tartalom megosztása: