Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Megszervezi és biztosítja a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, a lehetőségek függvényében. Igény szerint biztosítja, segíti a tűzvédelmi feladatok ellátását. Gondoskodik az egyesületi hagyomány őrzéséről, szervezi tagságát, az ifjúság nevelésével biztosítja utánpótlását. Tagjait szakmai tanfolyamokon, kiképzésen, továbbképzésen, tűzoltási gyakorlatokon, valamint tűzoltóversenyeken keresztül alkalmassá teszi az egyesület ellátására. Gondoskodik a rendelkezlése alatt álló tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról. Tevékenyen részt vesz a működési területe társadalmi életében. Képviseli a tagság érdekeit. A lehetőségek felhasználásával gondoskodik a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról.

Tartalom megosztása: