Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület

Az 1950-es években a hortobágyi zárt kényszermunkatáborokba történt deportálás a történelmi Őrség és a vele egybefonódott Vendvidék történetének meghatározó és máig ható mozzanata lévén, ennek szellemi és tárgyi emlékeit feltárni, azonosítani, megőrizni, dokumentálni, máig tartó hatását megmutatni, a rendszerezett ismereteket hozzáférhetővé tenni az érintett községek, az újabb generációk (köztük a betelepülők), a kistájra látogatók számára. Az érintettek számára erkölcsi elégtételt adni, a kitelepítést, mind a közösség egyik nagy kollektív próbatételét méltó módon visszahelyezni a köztudatba. Az emlékmentés és gyűjtésen túl az egyesület célja a feltárt anyagot helyben tartani, kutathatóvá és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, valamint felhasználhatóvá tenni, az anyagot feldolgozni, a helybéli kulturális turizmus minőségi kínálatát is gyarapító állandó kiállítást/múzeumot létrehozni, a kutatáshoz kapcsolódó kiadványokat megjeleníteni, oktatási-nevelési háttéranyagot biztosítani, az őrségi kitelepítéseket vissza/bevezetni a megyei, az országos történészi és társadalmi köztudatba, a kutatás eredményeivel hozzájárulni a meghurcoltak rehabilitálásához. E célkitűzések gyakorlati megvalósításaként létrehozni egyrészt az Őrségi Kitelepítés Gyűjteményt, másrészt megteremteni magát az állandó kiállítást. Állandó, önálló, csakis a kitelepítéshez kapcsolódó emléknap megalapítása és annak rendszeres, méltó, közösségi megünneplésének támogatása.

Tartalom megosztása: