Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Összefogás Botfáért Egyesület

Nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének részeként a gyermekek és az ifjúság számára készségek fejlesztése, valamint szabadidejük hasznos eltöltése céljából szabadidős, valamint szaktáborok, különböző rendezvények, fórumok, képzési alkalmak szervezése. A gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közösségfejlesztés, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése. E korosztály helyi érdekeinek feltárása, közvetítése, képviselete, szabadidejük megszervezése oktatási és kulturális programok szervezésében. A Botfa városrészben található Hűvös Kastély infrastrukturális felszereltségének fejlesztése. Segítséget nyújt és támogatja a Lányok-Asszonyok Klub amatőr művészeti csoportját, a Botfai Citerazenekart és az Őszirózsa Népdalkórust, mint ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek működését, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítását segítő csoportokat. Ösztönzi a klub, a citerazenekar és a népdalkórus részvételét a népzenei mozgalmakban, népzenei táborokban, fellépéseiket más településeken, esetleg külföldön. Támogatja a népzenei hagyományokat őrző, ápoló helyi és más településeken működő közösségek közötti kapcsolattartást, új kapcsolatok létesítését. Szorgalmazza a népzenei rendezvényeken (hangversenyek, minősítő versenyek, táborok stb.) való részvételt, valamint a hagyományok ápolásának, a népzenei tevékenységeknek reklámozását, a citerazenekar és a népdalkórus zene- és műsorszolgáltatását, a hangfelvételek készítését, kiadását, egyéb kiadói tevékenységet. A városrész közössége számára kulturális rendezvények szervezése a korábbi hagyományokhoz kapcsolódóan. Az aktív időskor fenntartását célzó, valamint idősebb és fiatalabb generációk közös kulturális, oktatási, hagyományőrző, rekreációs, művészeti szabadidős és sport programjainak támogatása. Tanulmányutak, kirándulások szervezése az egyesület tagjai, valamint azok részére, akik az egyesület céljaival egyetértenek. A lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása. Botfa városrész környezeti értékeinek védelme, megőrzése és feltárása, más közösségekkel való megismertetése. Környezet- és tájvédelemmel kapcsolatos előadások, rendezvények, ismertetők szervezése. Környezettudatos életmódra való nevelés elősegítése, a településrész szebbé tétele.

Tartalom megosztása: