Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Összefogással Dél-Zaláért Egyesület

Az egyesület célja, hogy a térség falvai és városai együttműködve, szorosan összefogva gondoskodjanak mind több területen a lakossági közszolgáltatások együttes és egymásra tekintettel történő ellátásának, fejlesztésének segítéséről, továbbá hogy elősegítse a falvak és kisvárosoknak a megyei önkormányzatban történő érdekképviseletét, továbbá azt, hogy a megyei önkormányzat munkájába előtérbe kerüljön a szakmaiság és a falusi térségek érdekeinek elsőbbsége a megyei önkormányzat szintjén megfelelően kifejezésre jusson. A két térség fejlesztésének segítése szervező, összehangoló, szakmai tanácsadó tevékenységgel és a térségben működő önkormányzatok kapcsolatainak előmozdításával. A térségben lévő települések közötti munkamegosztás kialakításának elősegítése, a lakosságot megtartó közszolgáltatások összehangolt fejlesztése érdekében. A települési önkormányzatok különféle célú és szintű társulásai létrehozásának előmozdítása, az önkormányzati intézmények tevékenységének összehangolása az egyes feladatok társulási formában történő közös ellátása érdekében. A településfejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megszerzéséhez (pályázatok) összehangoló, szervező és szakmai segítség megadása. A térségek településein működő különféle civil szervezetek és az önkormányzatok közötti munkamegosztás és együttműködés segítése, a falusi lakosság e helyzetének és érdekeinek feltárása és érte a közös fellépés érdekében. A két kistérség és települései természeti, környezeti és építészi értékei megőrzésének segítése, fejlesztése és a természet- és környezetvédelmi célú törekvések segítése.

Tartalom megosztása: