Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Penta-Art Egyesület

A sportnak és ehhez kapcsolódóan az egészséges életmódnak a társadalom széles rétegeiben történő elterjesztése, a mozgásra és egészségesebb életmódra irányuló igényeknek a felkeltése. Az egyesület a rendelkezésre álló eszközökkel a sporthoz és az egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő tevékenységet folytat, különféle mozgási lehetőségeket biztosító rendezvényeket támogat és szervez. Az ifjúság és gyermeksport területén aktívan hozzájárul az egészséges nemzedék felnövekedéséhez. Az egyesület kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű, de sporttevékenységben kiemelkedő gyermekeket és fiatalokat. A golf, mint sporttevékenység magyarországi népszerűsítése, a magyarországi golflétesítmények fejlesztésének elősegítése, támogatása és a különféle golfversenyek szervezésében való aktív részvétel. A kortárs művészek alkotásainak a közönséggel való megismertetése, a kortárs művészek alkotásainak galériákban, kiállítási helyeken és katalógusokban történő elősegítésének elősegítése.

Tartalom megosztása: