Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Péter Hegyért Egyesület

Bemutatkozás: A térség természeti értékeinek, hagyományainak és épített környezetének felmérése, bemutatása, kiteljesítése, valamint a fenntartható fejlődés gyakorlati megvalósításának előmozdítása. A gyümölcstermesztéssel, szőlészettel, borászattal kapcsolatos hagyományok felelevenítése, megőrzése és ápolása, borkultúra fejlesztése. Gyógynövénytermesztés, gyógynövénygyűjtés és azokból készült termékek népszerűsítése. A környezet- és természetvédelmi tevékenység minél szélesebb körben történő megismertetése, a környezeti tudat hatékonyabb erősítése, illetve a környezetszennyező tevékenységek visszaszorítása. A környezettudatos magatartás formálása, továbbá a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása, illetőleg a térség fejlődéséért elkötelezett polgárok és szervezetek tevékenységének támogatása. Kapcsolattartás a hasonló rendeltetésű nemzetközi és országos szervezetekkel, a velük való összefogása erősítése, információk cseréje. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, a rendszeres sportolás népszerűsítése, ennek lehetőségeinek megteremtésében való aktív közreműködés, az egészségkárosító környezeti - többek között az allergizáló, kártevő növények szaporodásának és elterjedésének visszaszorítása (pl. a parlagfű elleni védekezés), a megfelelő élet minőséghez szükséges környezeti állapot megőrzésében való közreműködés támogatása -, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. Hagyományőrző,kulturális és szórakoztató rendezvények, illetőleg kirándulások, környezetszépítő tevékenység szervezése. A babosdöbrétei Péter- és Torda a hegy térségi köz-, vagyonbiztonsági, bűnmegelőzési fejlesztésben való közreműködés. Az infrastruktúra fejlesztése: víz-, villany-, úthálózat, kommunális szolgáltatások javítása, az életszínvonal megőrzése. Idegenforgalom, lovas turizmus fellendítése. Kapcsolatok kiépítése és fenntartása a térség civil szervezeteivel, önkormányzataival.  
Székhely:8983 Babosdöbréte, Péter hegy 1331/1
Fő tevékenység:Környezetvédelem
Adószám:18759455-2-20
Képviselő:Kovács Gábor
Web:-

Tartalom megosztása: