Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Petrikeresztúr Községi Sportegyesület

Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az iglyen igények felkeltése és kielégítése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A működés területén az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése, a tömegsport szervezése, irányítása és finonaszírozása.

Tartalom megosztása: