Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Polgári Lövész Egylet

Bemutatkozás: A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, a lövészsport népszerűsítése. A sportegyesület működési területén elősegíti az ifjúság és a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Céljainak megvalósítása érdekében együtt működik a Magyar Sportlövők Szövetségével, a működési területének állami, társadalmi szerveivel és a társ sport-egyesületekkel. A sportegyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytat. Működése során nem folytat politikai tevékenységet, nem támogat politikai pártot, képviselőt nem indít. Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Ectv.) és a Polgári Törvénykönyv-könyvszabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége s sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. [Stv. 16. § (1) bek.] Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. [Stv. 17. § (1) bek. b.) pont] A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sport-szervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. [Stv. 2. § (1) bek.] Egyesületi elven működik.  
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Ebergényi út 45.
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:19268482-1-20
Képviselő:Góra Balázs
Web:-

Tartalom megosztása: