Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Rába Völgye Egyesület

Vízitúrák szervezése, vezetése, a vízitúrázás és a természetjárás népszerűsítése. A természeti értékek védelme, a természetjárás iránti érdeklődés felkeltése, megismertetése és népszerűsítése, a biztonságos sportolásra törekvés a programok során. A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód, a magatartás és képességeik fejlesztése. Szélesebb látásmód kialakítása, szűkebb értelemben az egyénnek a magáért, túratársaikért és környezetért, valamint nemzetéért érzett, tágabb értelemben az élő és élettelen világért, az emberiségért érzett felelősségtudatának erősítése. Gyermektáborok, sportrendezvények, klubrendezvények szervezése és bonyolítása. A környezeti nevelés révén a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, valamint a felelősségérzet kialakítása, az egyének, közösségek, szervezetek környezeti felelősségének és környezettudatosságának növelése. Fenntartható életformák és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és népszerűsítése, ide értve a hagyományos kultúrák megismerését és kutatását. Fenntartható energiatermelési és fogyasztási szokások támogatása, ide értve a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését. Egészségfejlesztés terén egy általánosan jobb egészségminőség elérésére törekvés, ehhez jó példák, módszerek bemutatása, ismeretek bővítése, egyéni községek fejlesztése. A családok támogatása, a társadalmiban a család, mint érték gondolatának erősítése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egyetemes kulturális értékek megismertetése, nemzeti hagyományok ápolása, a művészeti kutúra és közízlés fejlesztése. Kulturális örökség megóvása, hazánk és Európa történelmi és kulturális értékeinek megismerése és megismertetése. Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel, munkájuk segítése, közös programok kidolgozása. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Tartalom megosztása: