Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

SAVARIA Eszperantó Egyesület

Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása, nyelvgyakorló klubok működtetése. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar és eszperantó nyelv megóvása érdekében. Nemzetközi szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az érdeklődők számára előadások megszervezése, megtartása. Nők és férfiak, fogyatékosok, mozgássérültek, elesettek, rászorultak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Munkaerő-piaci képzések, szolgáltatások szervezése.

Tartalom megosztása: