Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Sportegyesület Sümegcsehi

Rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. Együttműködés állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel. A tagság nevelése, sportolásának biztosítása. A településen jelentkező egyéb sportigények felkarolása, segítése. Minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakossági csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Az ifjúság sportszeretetre való nevelése, a helyi sport-utánpótlás nevelése. Együttműködés mindazon szervezetekkel, személyekkel, akik az egyesület céljait elfogadva, azokban közre kívánnak működni. Együttműködés a szabadidősportban érintett különböző társadalmi és más sportszervezetekkel.

Tartalom megosztása: