Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások programjainak támogatása / KAB-AL-16

A pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatásainak támogatása, humánerőforrás és infrastrukturális fejlesztése a „Nemzeti Drogellenes Stratégia” című dokumentum, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.

Határidő: 2016. szeptember 25. 23:59

Forrás: http://www.kormany.hu/download/8/3b/c0000/KAB-AL-16_P%C3%A1ly%C3%A1zati_Felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse

Tartalom megosztása: