Tájékoztatás NEA pályázatok nyerteseinek szerződés visszaküldéséről!

Fő tevékenység:

Biztosan sokaknak gondot okoz az új szerződések 8 napon belüli visszaküldése a nyári szabadságolások miatt, hogy mi a teendő, ha valaki nem tudja visszapostázni, az alábbi információkat kaptuk az EMET-től:

 

Tájékoztatom a Pályázati Útmutató a „civil szervezetek működési célú támogatása 2015” c. pályázati kiíráshoz dokumentum 13. pontja értelmében, amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok visszaküldése 8 napon belül nem lehetséges, úgy kérjük a törvényes képviselő nyilatkozatát/tájékoztatását papír alapon, írásban, amelyben az akadályoztatása okát bejelenti és egyúttal a megküldés vállalható időpontjáról tájékoztatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.

 

Ha a Kedvezményezettnek – a döntés eredményéről szóló értesítésben megjelölt tervezett szerződéskötési időponttól számított 30 napon belül benyújtott – a szerződéskötési határidő meghosszabbítására irányuló kérelme alapján, a támogató úgy ítéli meg, hogy a Kedvezményezett mulasztása méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidő állapítható meg.

 

Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerződés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betűkkel is, illetve a dátumot is fel kell tüntetni. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak, azok adatainak (név, személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt. A meghatalmazáshoz mellékelni kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.

 

Amennyiben a szerződéskötési határidő meghosszabbítására a Kedvezményezett nem nyújt be kérelmet, vagy a kérelem alapján a támogató a határidőt nem hosszabbítja meg, a támogatási döntés hatályát veszti.”

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Hazai Programok Igazgatósága
Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Osztály
1381 Budapest, Pf.: 1407.
Telefon: +36 1 795-4100
E-mail: nea@emet.gov.hu
www.emet.gov.hu