Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület Zalaegerszeg

Az egyesület összefogja a tudományos és szakmai ismeretek átadására, az iskolán kívüli tanulás, a szakképzés, művelődés lehetőségeinek gazdagítására vállalkozó értelmiségieket, és értelmiségi módon gondolkodókat, akik személyes ügyüknek tekintik a magyar társadalom műveltségi viszonyainak javítását, a megye településein élő emberek tájékozódásának, ismeretszerzésének, a szakképzésbe és a felnőttképzésbe való bekapcsolódásának segítését. Intézményes formákat biztosít tagjai közéleti, demokratikus vitáihoz és nyilvános lehetőségeket teremt tudományos eszmecserékre, ismeretszerzésre. Segíti tagjai és az állampolgárok önművelődését, tudásuk korszerűsítését, társasági életük kiszélesítését. Tagsága közreműködésével részt vállal a jogállamiság, a civil társadalom formálásában, a mindennapok kulturájának fejlesztésében, a közhasznú igények kielégítésében. Változatos ismeretátadási formákkal és módszerekkel kielégítse a természet- és társadalomtudományos, a mindennapi kultúrához, közművelődéshez, oktatáshoz tartozó ismeretek iránt érdeklődők igényeit. Aktívan elősegítse a tehetséggondozást, megteremtse az azokhoz szükséges tehetségfeltáró és tehetséggondozó formákat, segítse a magyar nyelvi kultúra ápolását, az idegen nyelvek minél szélesebb körű elsajátításával elősegítse a lakosság európai integrációját és felzárkózását. További célja, hogy kapcsolódjék be az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli, felnőttek számára biztosított át- és továbbképzésekbe. Ezeket a kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatásokkal tegye vonzóbbá. Intézményes formákat biztosít tagjai közéleti, demokratikus vitáihoz és nyilvános lehetőséget teremt tudományos eszmecserékre, ismeretszerzésre, ön- és közművelődésre, formális, nem formális, informális tanulásra, valamint az egyesület keretein belül megvalósítható tudományos műhelymunkára.

Tartalom megosztása: