Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Titánok Ifjúsági Egyesület

Az egyesület hazai és Nemzetközi kapcsolatokat épít tevékenységéhez hasonló tevékenységet folytató civil szerveződésekkel. Kapcsolattartás az egyesület tevékenysége iránt érdeklődő személyekkel. Egy olyan aktív közösség létrehozása, ahol nemre, korra, származásra, vallási hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti szolgáltatásait és az egyesületen keresztül megvalósíthatja alapvető céljaiba nem ütköző elképzeléseit. A településen és a térségben élő fiatalok közösségi életének összefogása. A gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály számára közművelődési, sportolási, turisztikai alternatívák biztosítása. az oktatási, nevelési év folyamán és a tanítási szünetekben a szabadidő hasznos, értékes eltöltésére irányuló programok szervezése, lebonyolítása (művészeti, természetjáró és sporttáborok, játszóházak, színházi előadások, koncertek, táncházak, kiállítások). Népművészeti értékeink, hagyományőrző tárgyi, szellemi, zenei, tánc és természeti kultúránk gyűjtése, közvetítése, átörökítése a felnövekvő generációk számára (különös tekintettel Sümegcsehi és környékének értékeire). Hagyományteremtés. Alulról jövő kezdeményezések támogatása. A Balaton-felvidék természeti kincseinek védelme. Amatőr művészek és a művészeti tevékenységek felkarolása. Saját újság szerkesztése, kiadása. Tehetséges fiatalok támogatása.

Tartalom megosztása: