Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Új Színpad Közhasznú Kulturális Egyesület

Bemutatkozás: Az egyesület elsődleges célja a népszínműkincs őrzése, színkör szervezése, ezen keresztül a kulturális tevékenység folytatása, népi és kulturális örökség megóvása, a mindezekkel kapcsolatos ismeretek, élmények valamennyi generációhoz való eljuttatása. Ennek keretében a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az egyesület szervezi mind tagjai, mind a tevékenysége iránt érdeklődők előzőek szerinti közösségi életét, tagjai számára lehetővé teszi művészeti csoportok, így színkör alakítását, fenntartását. Az egyesület fesztiválokat, kulturális rendezvényeket, más, a kultúrával ötvözött szabadidős rendezvényeket szervez. Az egyesület támogathatja a kiemelkedő tehetségeket, emellett a népszínművek, mint kulturális örökség őrzésével összefüggésben bármilyen egyéb rendezvényt tarthat, szervezhet. Mindezen prioritások mellett az egyesület célja az is, hogy Hévíz Város kulturális és művészeti életének folyamatosan segítse. Az Egyesület minden korosztály bevonásával, művészeti és kulturális csoportokon, szakkörökön keresztül igyekszik a város jó hírét kelteni, hírnevét öregbíteni. Az Egyesület a művészeti tevékenységek mellett különféle kulturális, szabadidő, sport, hagyományápoló és egyéb rendezvények lebonyolításában is közreműködik, más helyi szervezetekkel és intézményekkel együttműködik.
Székhely:8380 Hévíz, Deák tér 1.
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:18504956-1-20
Képviselő:Papp Ágota Éva
Web:-

Tartalom megosztása: