Útmutató civil szervezeteknek az új Ptk. és a Civil törvény szabályaihoz

Fő tevékenység:

2014-ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznúság feltételeit módosító rendelkezések is változást okozhatnak a civil szervezetek működésében. Két segédanyagot helyezünk el a portálon, melyek reményeink szerint elősegítik a hatékony ügyintézést és a civil szervezetek adminisztrációs terheinek csökkentését.

Az egyik anyag („Segédlet a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez„) segítséget nyújt a civil szervezetekre vonatkozó szabályozás áttekintéséhez, a másik („Magyarázatok az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra – teendők, változások 2014-ben„) pedig egymás mellé állítja a korábban hatályos és a hatályos jogszabályok rendelkezéseit. A segédletek elérhetőek a <Tájékozódjon / Dokumentumok> oldalon.

Felhívjuk továbbá a civil szervezetek képviselőinek figyelmét, hogy a segédletek mellett a civil szervezetekre vonatkozó fontosabb jogszabályok teljes gyűjteményét, illetve azok fontosabb részeinek kivonatát is megtalálja a <Tájékozódjon> menüben.