Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Vajda János Öregdiákok Egyesülete

Az egyesület érdekeinek képviselete és szolgálata. A magyar nép megújulása érdekében az öregdiákokban rejlő értékek és tartalékok mozgósítása. Vajda János Gimnázium hírnevének megőrzése és javítása. Az átlagosnál jobb képességű és szorgalmú diákok tehetséggondozása és szükség esetén anyagi támogatása továbbtanulásuk érdekében. Tankönyv kölcsönző könyvtár létrehozása. Művészeti csoportok és kiváló sportolók felszereltségének biztosítása. A gimnázium technikai felszereltségének javítása. Az iskola rendezvényein és ünnepségein való részvétel. Annak a diáknak az erkölcsi elismerése, aki a tudomány, a kultúra és a gazdasági élet területén kiemelkedő eredményt ért el. A több éven keresztül kiemelkedő munkát végző tanárok, erkölcsi, anyagi elismerése.

Tartalom megosztása: