Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Vajda József Népdalköri Egyesület (kny.20287/2004)

Ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét, a tagok képviseletét bármely oly fórumon, amelyen a közösség véleményének megjelenítése szükséges. Szervezi a tagok kulturális és közösségi életét. Támogatókat keres az egyesület munkájához és a tagok felszereléssel való ellátásához. Népszerűsíti hazánkban a kulturális örökség megóvásával, továbbéltetésével kapcsolatos feladatokat, melynek keretében többek között népdalkört működtet. Versenyeket, fellépéseket szervez, külföldi partner egyesületekkel lehetőség szerint kapcsolatot vesz fel. Az egyesület fontos feladatának tekinti továbbá a bányaipar területén működő hagyományőrző és művészeti csoportokkal való együttműködést.

Tartalom megosztása: