Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Válicka Citerabarátok Egylete

Bemutatkozás: A település környezeti, szellemi, művészeti értekeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, művelődési szokások gondozása, gazdagítása. Az egyetemes nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése, befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. Szabadidő kulturális célú eltöltésének segítése. Ismeretterjesztő, amatőr zenei, népzenei csoportok tevékenységének támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. Különböző kultúrák közötti kapcsolat kiépítése, fenntartásának segítése.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Botfa út 40.
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:19270263-1-20
Képviselő:Simon Norbert
Web:-

Tartalom megosztása: