Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Várvölgyi Oktatási és Művelődési Közalapítvány

Várvölgy község közoktatási és közművelődési feladatait ellátó, és a község területén lévő létesítmények, épületek felújítása, újjáépítése, korszerűsítése, karbantartása. Az oktató-nevelő munka segítése. Az épületek, létesítmények szakmai felszereltségének javítása, a nevelőmunka feltételeinek a javítása. A tanulókkal kiemelkedően foglalkozó, eredményeket elérő nevelők elismerése, támogatása, a tehetséges tanulók jutalmazásának támogatása. A tanulmányutak, szakmai kirándulások támogatása, az idegennyelv választhatóságának támogatása. A számítástechnikai-informatika oktatásának széleskörű támogatása, a várvölgyi gyerekek táboroztatásának támogatása. A közművelődési tevékenység támogatása: állami ünnepek szervezésének és lebonyolításának támogatása, rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, szabadidős tevékenységek támogatása (pl. szakkörök, egyesületek, klubok , stb.)

Tartalom megosztása: