Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Vírusos Májbetegek Egyesülete Zalaegerszeg

Elsősorban a vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők gyógyulásának segítése, írásos dokumentumok, szakmai anyagok, reklámok biztosításával. A vírusfertőzés okozta májbetegségben szenvedők életminőségének javítása informálással: felvilágosítás a mindennapi életvitelük gördülékenységének biztosítása a családi és a munkahelyi környezetben. Felvilágosítás különösen olyan munkaterületre vonatkozóan, ahol egészségre ártalmas mérgezőanyagokkal és vegyszerekkel érintkezhet (pl. fényező-mázoló, szoba, és textilfestő, vegyészlaboráns, cipész,- cipőgyártó, bőrdíszműves, kőolaj és műanyag feldolgozói munkakörökben.) Folyamatos kapcsolattartás: személyes, telefonos, internetes elérhetősé a kezelés alatti problémákra, váratlan eseményekre. Érdekeik képviselete elsősorban: jogi segítségnyújtás (orvos szakértői, kárigény, munkaügyi esetekben). Orvosi ellátás megtagadása esetén különösen szükséges részükre az ellátás megszervezése (pl. fogászat). Szakmai napok szervezése, lebonyolítása és a szükséges technikai eszközök finanszírozása. A vírusok májbetegek ápolásához, gondozásához segítséget nyújtó és különböző szakterületen tevékenykedő előadók meghívása ismeretterjesztő előadások megtartására (egészségügyi, pszichológiai, munkaügyi, jogi, természetgyógyászati), előadói díj és útiköltség térítése. Diétás szakemberek bevonásával étrendre vonatkozó tanácsok összeállítása, szerkesztése (diétás füzet) és ezek biztosítása a gondozottak részére. Összejövetelek szervezésével lehetőséget teremteni a tagok és saját tapasztalatainak átadására, cserjéjére a sikeresebb gyógyuláshoz, központba helyezve az egyéni gondok megoldását. Kötetlenebb és oldottabb légkörben, részleesebben megismertetni a hivatalos orvosi tájékoztatásból esetlegesen kimaradt vagy a betegek számára nehezebben érthető gyógyítási lépésekről, kezelésekről azok hatásmechanizmusáról és mellékhatásaikról, illetve a terápia ideje alatt ezen káros hatások gyengítéséről, megszüntetéséről. Képzés céljából az egyesület önkéntes tagjainak részvétele belgyógyászati és hepatológiai továbbképzéseken- saját gépkocsi használat igénybevétele, vonat, autóbusz költség térítése. Továbbképzésekhez kapcsolódó szakkönyvek váráslása, mely a minőségi információ átadását biztosítja. Kapcsolattartás olyan egyesületekkel, szervezetekkel, melynek célja, illetőleg feladatai megegyeznek az egyesület céljaival, illetve feladataival (magyarországi hepatológiai centrumok által létrehozott civil szervezetekkel, és a helyi daganatos,- szív, vese, -cukor és bélbetegek klubjaival). Találkozók szervezése, lebonyolítása, azok költségeinek (útiköltség, szállás, terembérlet) finanszírozása. Országos és helyi egészségnapok szervezése más civil szervezetekkel együttműködve, figyelem felhívás e betegségre, a szűrések fontosságát propagálva a prevenciós és egészségmegőrző tevékenységet biztosítva a lakosság körében. A betegek és közvetlen hozzátartozók részére kirándulásokat szervez,lebonyolít és azok költségeit ? útiköltség, szállás, múzeumi

Tartalom megosztása: