Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zala Megyei Magyar és Kínai Harcművészeti Sportegyesület

A magyar népi és kínai hagyományok kutatása, őrzése és továbbadása. A magyar és kínai kulturális örökség megismerése, megismertetése és megóvása. Nevelés, oktatása, képességfejlesztés. Gyermek és ifjúságvédelem. A határon túl magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Gyermek és felnőtt-táborok, családi és ünnepi rendezvények szervezése a népi és hagyományőrzés jegyében. A magyar hagyományokban gyökerező befogadó szellem alapján a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Kapcsolattartás rokoncélú magyar, kínai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel, társaságokkal. Tájékoztatás az írott és elektronikus sajtón keresztül.

Tartalom megosztása: