Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Ifjú Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás: 1.) Az egyesület célja és alapfeladata: A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a megyében működő polgárőr egyesületekkel együtt munkálkodás, a ZSZC tagintézményeinek rendezvényein történő ügyelet, a fiatalok erőteljesebb társadalmai szerepvállalása, a hazaszeretetre nevelés és a bűnmegelőzésben való részvételre nevelése. 2.) Az egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet: a.) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában, b.) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítésében, c.) a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, d.) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében, e.) a rendezvények helyszínének biztosításában, f.) a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányság és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában, g.) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében /önkéntes tűzoltóság/, h.) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, i.) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában, valamint j.) az egyesület feladata az egészséges életmód népszerűsítése, a polgárőrök fizikai állóképességének javítása, és a polgárőrök fizikai felkészítése a polgárőrségről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett polgárőr szervezetek tagjaként történő szolgálatteljesítésre, k.) feladata a szervező, szolgáltató tevékenységével a testedzés, a sportolás, illetve sportrendezvényeken való részvétel lehetőségének biztosítása az ifjú polgárőrök, sportegyesület tagjai és a nyilvántartásba vett polgárőr egyesületek tagjai részére, l.) környezetvédelem terén környezettudatos magatartás elősegítése, az állatok szeretetére és védelmére való nevelés, az energiatakarékos szemlélet kialakítása m.) az ifjú polgárőrök felkészítése az egyesület célkitűzéseinek megfelelő polgárőri feladatok teljesítésére 3.) Az egyesület alapfeladatának és a vállalt kiegészítő feladatok ellátásának feltétele: Az Egyesület az 1./ pontban meghatározott alapfeladatokat akkor végezheti, ha működési területén illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kötött, valamint a tagja az O
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. út 27.
Fő tevékenység:Közbiztonság-védelmi
Adószám:19153663-1-20
Képviselő:Makár Barnabás
Web:-

Tartalom megosztása: